JDU.mn Home media - Интернет үйлчилгээ

Home media - Интернет үйлчилгээ

Өндөр хурдны интернет үйлчилгээ нь танд Улаанбаатар хотын хаанаас ч интернетийн хязгааргүй орон зайд хүссэнээрээ аялж өөрийгөө нээн, ХЯЗГААРЫГ ДАВАХ боломжийг олгоно.

  • Хязгааргүй хэрэглээ
  • Гэр бүлийн гишүүн бүр ашиглах WIFI төхөөрөмж
  • Гэр хорооллын айл өрхүүд ашиглах боломжтой
  • LTE Advanced буюу Өндөр хурдны интернет дамжуулагч төхөөрөмж

Өрхийн интернет үйлчилгээ